حق عضویت

  مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا اصلی همه ساله به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی تعیین و ابلاغ می‌گردد. طبق آخرین جلسه مجمع ورودیه و حق عضویت اعضای اصلی و فرعی برای سال 1397 به صورت زیر تعیین گردید

حق عضویت اعضای اصلی برای سال 1397:

  • ورودیه مبلغ  20،000،000 ریال
  • سالانه مبلغ 50،000،000 ریال

اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف می‌باشند.

شماره حساب ها:

بانک پاسارگاد – 3728100118579481

بانک دی – 0203489218008

Share This