حق عضویت

  مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا اصلی همه ساله به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی تعیین و ابلاغ می‌گردد. طبق آخرین جلسه مجمع ورودیه و حق عضویت اعضای اصلی و فرعی برای سال ۱۳۹۷ به صورت زیر تعیین گردید

حق عضویت اعضای اصلی برای سال ۱۳۹۷:

  • ورودیه مبلغ  ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
  • سالانه مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف می‌باشند.

شماره حساب ها:

بانک پاسارگاد – ۳۷۲۸۱۰۰۱۱۸۵۷۹۴۸۱

بانک دی – ۰۲۰۳۴۸۹۲۱۸۰۰۸

Share This