حق عضویت

  حق عضویت   مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا اصلی همه ساله به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی تعیین و ابلاغ می‌گردد. ورودیه و حق عضویت اعضا فرعی 50 درصد ورودیه و حق عضویت مصوب اعضا اصلی تعیین و اعمال می‌گردد.   حق عضویت اعضای اصلی برای سال  1395:

  • ورودیه 20،000،000 ریال
  • سالانه 100،000،000 ریال

حق عضویت اعضای فرعی برای سال 1395:

  • ورودیه 10،000،000 ریال
  • سالانه 50،000،000 ریال

اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف می‌باشند.

 

شماره حساب ها:
بانک پاسارگاد – 3728100118579481
بانک دی – 0203489218008

Share This