سیاست حریم خصوصی

 

  • اطلاعات – در هنگام استفاده از وب سایت ممکن است از شما خواسته شود تا برخی اطلاعات را وارد کنید. اطلاعات خواسته شده فقط برای مقاصد ذکر شده در هنگام درخواست برای وارد کردن آن اطلاعات و یا بر طبق این سیاست حفظ حریم خصوصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
  • ارائه اطلاعات به طرف‌های ثالث – ما بدون موافقت شما اطلاعات ارائه شده توسط شما را به طرف‌های ثالث غیروابسته به خود فروخته و یا انتقال نخواهیم داد. در صورت امکان، شما از این فرصت برخوردار خواهید بود تا “تمایل خود” به دریافت اطلاعات تبلیغی و یا بازاریابی درباره سایر محصولات و خدمات ما و یا هر گونه طرف ثالث دیگر را مشخص کنید.
  • تجزیه و تحلیل رفتار کاربران – ما حق تجزیه و تحلیل‌های آماری رفتار و خصوصیات کاربران به منظور اندازه‌گیری میزان علاقه و استفاده آن‌ها از بخش‌های مختلف وب سایت را برای خود محفوظ می‌شناسد.
  • کوکی ها – شما باید آگاه باشید که اطلاعات و داده‌ها ممکن است به‌صورت خودکار و از طریق استفاده از “کوکی‌ها” جمع آوری شود. “کوکی ها” فایل‌های متنی کوچکی هستند که یک وب سایت می‌تواند از آنها برای تشخیص کاربران مراجعه کننده مجدد، فراهم کردن امکان دیدبانی رفتار، جمع آوری اطلاعات کلی به منظور ارتقای وب سایت و مشخص کردن سمت و سوی تبلیغات استفاده کند. کوکی ها به سیستم شما ملحق نشده و به فایل های شما صدمه نمی‌رسانند. اگر مایل نیستید تا اطلاعات شما از طریق استفاده از کوکی ها جمع آوری شود، در اغلب مرورگر‌ها می توان به روشی آسان ویژگی کوکی را قبول و یا رد کرد.
  • تغییرات این سیاست حفظ حریم خصوصی – ما در هر زمان حق تعدیل، تغییر، یا به روزآوری این سیاست حفظ حریم خصوصی را برای خود محفوظ می‌شناسیم.
Share This