کمیسیون ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت

کمیسیون تخصصی HSEQ با رویکردها و اهداف زیر ایجاد گردید تا باعث تحولی موثر در بخش ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت و همچنین پیاده‌سازی فرهنگ مناسب در این صنعت گردد:

 • تهیه و تدوین رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و راهنماهای سیستم‌ مدیریت HSEQ بر اساس کدهای بین‌المللی و پذیرش استانداردهای بین‌المللی قابل کاربرد و مربوط
 • تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف در زیرمجموعه‌های HSEQ به منظور عملکرد تخصصی‌تر
 • طراحی، اجرا و استقرار نظام‌هام ممیزی HSEQ در شرکت‌های عضو و بر اساس سند راهبردی به منظور کاهش حوادث جانی و آلودگی‌های زیست محیطی به منظور بهبود مستمر
 • ارائه خدمات و مشاوره‌های قانونی و تخصصی در زمینه‌های HSEQ در صنعت حفاری
 • ارزیابی پیمانکاران و شرکت‌های خدماتی در زمینه HSEQ و در صنعت حفاری
 • ایجاد یک پایگاه منسجم داده در کلیه زمینه‌های سیستم‌های مدیریت HSEQ مانند حوادث، شبه حوادث و شاخص‌های عملکرد کلیدی
 • طراحی و تدوین سیستم مدیریت آموزش در زمینه HSEQ در صنعت حفاری بر اساس نیازمندی‌های بین‌المللی
 • ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حرفه‌ای بین‌المللی، سازمان‌های قانونی و دریافت اعتبارهای جهانی
 • ایجاد ارتباط‌های مفید با دانشگاه‌ها و مراکز علمی در زمینه‌های HSEQ و حفاری
 • تقویت و بازرسی‌های منظم از سیستم‌های مدیریت HSEQ در شرکت‌های عضو به منظور تقویت اثربخشی و افزایش رضایت کارفرمایان
 • ایجاد پایگاه مناسب جهت حفظ ارتباطات لازم با کارفرمایان در زمینه HSEQ

Share This