اعلام شماره شبا اتاق زاهدان جهت واریز کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان -۱۴۱۱۹