گزارش تصویری جلسه مشاوره و همفکری با مدیران شرکت‌های عضو
میزبان نشست: شرکت انرژی دانا
تاریخ: روز شنبه ۰۳/۰۷/۹۵

idaorg-HiRes-IMG_1262

idaorg-IMG_1266

idaorg-IMG_1275

idaorg-IMG_1284

idaorg-IMG_1291

Share This