تخفیف اجاره غرفه در سومین نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۱۸