سی و دومین جلسه مورخ 95/11/9 هیئت مدیره انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران و اولین جلسه در محل دفتر ملکی انجمن.

idaorg-02 idaorg-03 idaorg-05 idaorg-06 idaorg-01 idaorg-07

Share This