انتشار صکوک با هدف خرید دکل و تجهیزات حفاری

انتشار صکوک با هدف خرید دکل و تجهیزات حفاری

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت از تامین مالی خرید دکل و تجهیزات حفاری چاههای نفت برای شرکت دانا پتروریگ کیش با استفاده از انتشار اوراق اجاره به ارزش ۶۵٠ میلیارد ریال خبر داد. به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، علی قاسمی، مدیرعامل...