رسالت و اهداف انجمن

رسالت این انجمن، هم‌افزایی توان داخلی و فراهم ساختن امکان رشد شرکت‌های عضو برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه پایدار کشور می‌باشد. لازمه این کار وجود محیط کسب و کاری مبتنی بر رقابت جوانمردانه و سالم می‌باشد. ساختن چنین محیطی مستلزم ایجاد روابطی منطقی، عادلانه و مبتنی بر انصاف است و چنین محیطی است که می‌تواند شرایط حفظ حقوق طرفین قراردادها را فراهم آورد و کارفرمایان و مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها را به منظور صیانت از منافع کشور و پیشگیری از استعدادها و توانایی‌های داخلی یاری نموده، بی‌نیازی کشور از عوامل بیگانه را محقق سازد.

Share This