کمیسیون اقتصاد و بازار

 

نقش اساسی سرمایه گذاری در پیشرفت و توسعه هر صنعت بر کسی پوشیده نیست. صنعت حفاری هم مانند سایر صنایع از این قاعده مستثنی نیست. بروز رسانی و شفافیت اطلاعات دو  موضوعی است که با تحقق آن مسیر سرمایه گذاری هموار گردیده و در نتیجه آن شاهد توسعه بازار خواهیم بود. متاسفانه در بازار حفاری داخل علی رغم فضای بین الملل، اطلاعات و آمار به صورت محدود منتشر شده و حتی در مواردی اصلا مرجع اطلاعاتی جهت مطالعات بازار شرکت ها وجود ندارد و موجب ایجاد فضای آشفته و مبهمی در این حوزه شده است. با توجه به اهمیت موضوع و استراتژی شرکت ها در رقابت های تجاری، اولویت این کمیسیون به موضوع شفافیت در بخش عرضه و تقاضا در بازار حفاری اختصاص داده شده است، تا بتوان با این رویکرد در پتاسیل های سرمایه گذاری، ارزش خدمات ارائه شده و رقابت شرکت های حفاری تجدید نظر فنی و دقیقی ارائه نمود.

چشم انداز :

شفافیت در بخش عرضه و تقاضا بازار دکل و خدمات حفاری با هدف شناسایی ظرفیت ها و سهم داخلی

 

اهداف و برونداد :

  • تعیین فرصت های سرمایه گذاری در بخش های با پتانسیل بالا
  • شناسایی شرکت های فعال و ظرفیت فعالیت در بخش های مختلف حفاری
  • شناسایی سهم داخلی در پروژه های جدید و مشارکت شرکت های ایرانی و خارجی در پروژه ها
  • تهیه بانک اطلاعاتی از حوزه فعالیت حفاری در ایران

 

محور ها و موضوعات علمی :

  • ایجاد پایگاه داده در بخش های دکل و خدمات حفاری برای شرکت های فعال در این حوزه
  • شناسایی و معرفی روش های آنالیز و تحلیل داده ها برای اطلاعات جمع آوری شده
  • تعیین نیازمندی ها صنعت حفاری با توجه به میزان عرضه و تقاضا در کوتاه مدت و بلند مدت
  • معرفی بخش های نیازمند در خدمات فنی در حوزه های فناوری و تجهیزات مدرن
  • گردآوری و معرفی ظرفیت های شرکت های ایرانی برای مشارکت با شرکت های خارجی
  • تهیه نقشه راه و بهبود شرکت های ایرانی برای حضور در شرایط بین المللی

 

 

Share This