معرفی انجمن

انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ تاسیس و در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به ثبت رسید. هدف از تشکیل این انجمن، هم‌افزایی توان داخلی کشور در صنعت حفاری و فراهم کردن امکان بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری در این رشته از صنعت و استفاده از تجربیات علمی و عملی همکاران صنعت و شرکت‌های عضو در جهت بهبود فضای کسب و کار و نهایتا دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء می‌باشد.

Share This