دومین جلسه کمیسیون توسعه بازار انجمن شرکت های حفاری

دومین جلسه کمیسون اقتصاد و بازار انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز در روز سه شنبه مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۶ در محل انجمن برگزار گردید .

با توجه به دستور کار جلسه و دغدغه ی شرکت های حفاری  مبنی بر حضور شرکت ها در مناقصات با قیمت بسیار پایین که در جلسه اول مطرح گردیده بود، در این جلسه موضع تعیین قیمت های متناسب مناقصات یک مرحله ای و د و مرحله ای صنعت نفت بررسی گردید  و مراحل و فرایند های این روش مرحله به مرحله تشریح شد . در ادامه بررسی های ابهامات و نقاط قوت این روش شناسایی شد . از مزایای این دستورالعمل، پررنگ تر شدن نقش کارفرما در قیمت گذاری پروژه میباشد، بنابراین کارفرمایان ملزم به ارزیابی و تخمین قیمت پروژه به صورت دقیق تر و کارشناسی تر می شوند.از مزایای دیگر آن نیز می توان به فیلتر کردن قیمت های پیشنهادی پیمانکاران می باشد به این صورت که مناقصه گرانی که قیمت هایی بسیار پایین تر و یا بالاتر از حد معمول ارائه دهند در مناقصه حذف میگردند.

متاسفانه برخی از مشکلات پیمانکاران در تعیین برآورد مالی در این دستور العمل نیز کماکان مغفول مانده است و در برخی از بند ها نیازمند ارائه توضیحات بیشتر و شفاف در خصوص رفع موانع و مشکلات مناقصات صنعت بالادستی نفت هستیم .

در ادامه جلسه به منظور نگاهی به بازار در سال آینده به بررسی تعداد دکل های حفاری خشکی بیکار پرداخته شد. در این بررسی ها مشخص گردید ۸۹ دکل خشکی در حال حاضر مشغول به کار هستند و حدودا ۲۶ دکل خشکی بیکار میباشند.

همچنین شرکت های حاضر در جلسه طرح موضوع بازبینی در بند های قراردادی و اصلاحات حقوقی در شرایط پیمان مناقصات و قرارداد های حفاری را نیز برای حضور در پروژه های آتی خواستار شدند .

Share This