شصتمین دوره نمایشگاه بین المللی بازرگانی سوریه در فاصله زمانی ۱۵ الی ۲۴شهریور ماه برگزار میگردد. در صورت تمایل به حضور در پاویون ایران به متن نامه مراجعه نمایید

اطلاعیه نمایشگاه بازرگانی سوریه

Share This