طبق اطلاع واصله از وزارت امور خارجه از سر گیری فعالیت مرز باشماق پس از ۷۲ ساعت - ۱۸۸۵