در  روز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۹۷ اولین جلسه هیئت مدیره انجمن حفاری در سال ۱۳۹۷ با حضور مدیران عامل شرکت های عضو در دفتر انجمن برگزار شد. این جلسه به منظور دیدار نوروزی و تبادل نظر در مورد برخی مسایل و مشکلات و بهبود سطح همکاری اعضای انجمن برگزار گردید.

photo5954288835653381079

Share This