هفتمین نمایشگاه بین المللی شرکت ها موسوم به PROMOTE