رئیس اداره عملیات ویژه شرکت ملی حفاری ایران از حفاری ٩٠ حلقه چاه نفت و گاز به روش افقی و جهت‌دار با استفاده از توانمندیهای فنی و تخصصی شرکت طی ٩ ماه امسال در میدانهای خشکی و دریایی خبر داد.
به گزارش شانا، مهران عالیپور با اشاره به حفاری ٩٠ حلقه چاه به روش افقی و جهت دار در ٩ ماه امسال گفت: متراژ حفاریهای افقی و جهت دار از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه امسال ۴٩ هزار و ۵٩٨ متر بوده است که در قیاس با دوره مشابه پارسال رشد ١٨ درصدی نشان می‌دهد.

وی افزود: این شیوه روز آمد در صنعت حفاری هم اکنون در گستره عملیاتی شرکتهای ملی مناطق نفتخیزجنوب، نفت مناطق مرکزی و نفت فلات قاره و در قالب پروژه‌ها ارائه می‌شود.

عالیپور با بیان این‌که این واحد سال ١٣٧١ در شرکت ملی حفاری تاسیس شد، گفت: از ابتدای فعالیت این بخش تاکنون یکهزار و ٣٧٧ حفره به متراژ ۶٧۶ هزار و ٧۵٠ متر در میدانهای نفتی و گازی کشور ایجاد شده است.

رئیس اداره عملیات ویژه شرکت ملی حفاری ایران درباره ویژگیهای عملیات حفاری افقی و جهت‌دار اظهارکرد: این روش یکی از خدمات فنی پیچیده و تخصصی مهم در صنعت راهبردی حفاری بوده که از فناوری بالایی برخوردار است.

وی گفت:در زمان حاضر بالغ بر ٢٠٠ کارشناس مجرب در قالب گروههای تخصصی در این واحد فعالیت دارند و همزمان با ارائه خدمات به شرکتهای متقاضی، بخش عمده‌ای از کار روی پروژه‌های کلید در دست متمرکز است.

به گزارش شرکت ملی حفاری ایران، حفاری انحرافی و جهت‌دار در عملیات حفر چاههای در حال فوران، حفر یک حلقه چاه با چند انشعاب، حفاری چاههای متعدد از یک دکل دریایی، حفاری در مخازن مشترک، مناطق غیرقابل دسترس مانند مناطق مسکونی و حفاری روی گسلها به کارگرفته می‌شود.

Share This