با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی جناب آقای هردانی دبیر محترم انجمن حفاری  را به اطلاع اعضای محترم و هیئت مدیره انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران میرساند.

    از خداوند متعال برای ایشان و خانواده محترم صبر و شکیبایی مسئلت مینماییم.

Share This